ACT

Zajedno za aktivno građansko društvo

AKT se bavi izazovima građanskog aktivizma u Srbiji tako što:
organizacijama građanskog društva (OGD) pruža ciljanu podršku za njihov organizacioni razvoj, finansijsku održivost, kao i za jačanje odnosa sa građanima i jačanje njihovih kapaciteta za umrežavanje.

OKRUG
Filters
Reset
PRAVCI DELOVANJA
Filters
Reset
VRSTA GRANTA
Filters
Reset
STATUS GRANTA
Reset

Rezultati prve faze AKT projekta (2019 – 2023)

U periodu od četiri godine implementacije prve faze AKT projekta (oktobar 2019 – maj 2023. godine) podržali smo 184 OGD iz cele Srbije na njihovom putu da postanu otporne, odgovorne i prilagodljive organizacije. Danas mnoge od ovih OGD mogu legitimnije predstavljati i bolje mobilisati ljude, podržati ih da podignu svoj glas i da ih lokalne zaista vlasti čuju.

Tokom četiri godine, više od 150.000 ljudi širom Srbije imalo je koristi od usluga i inicijativa koje su pružale podržane OGD. Njihove inicijative javnog zagovaranja rezultirale su usvajanjem ili izmenom 33 pravna/politička dokumenta (zakoni, strategije, akcioni planovi, itd.) na lokalnom nivou i 11 pravnih/političkih dokumenata na nacionalnom nivou.

1
godine rada
1
grant šema
1
podržane organizacije
1
jedinica lokalne samouprave
1
ljudi je imalo direktnu korist od AKT projekta

Zakon, zagovaranje i politika123

123

Socijalne usluge81

81

Životna sredina74

74

Filantropski posrednici i promocija volentrizma23

23

Zdravlje19

19

Međunarodna saradnja8

8

Razvoj i smeštaj6

6

Institucionalni grant – 2020194

194

Kovid grant79

79

Jačanje lokalnih zajednica – 202065

65

Javno zagovaranje na lokalnom nivou – 202156

56

Javno zagovaranje na lokalnom nivou – 202049

49

Javno zagovaranje mreža – 202245

45

Javno zagovaranje mreža – 202031

31

Grantovi za partnerske inicijative – 202124

24

Kovid grant – 202221

21

Jačanje lokalnih zajednica – 202219

19

Inovativne partnerske inicijative – 202115

15

Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane Kovid 19 – 20217

7

Beograd 29,4%137

137

Ostali okruzi 70,6%329

329

Južno-bački okrug – 50 projekata – 10,7%

Nišavski okrug – 38 projekata – 8,2%

Raški okrug – 24 projekta – 5,2%

Zlatiborski okrug – 22 projekta – 4,7%

Pčinjski okrug – 22 projekta – 4,7%

Rasinski okrug – 19 projekata – 4,1%

Šumadijski okrug – 19 projekata – 4,1%

Južno-banatski okrug – 14 projekata – 3,0%

Zaječarski okrug – 11 projekata – 2,4%

Jablanički okrug – 10 projekata – 2,1%

Kolubarski okrug – 9 projekata – 1,9%

Pirotski okrug – 9 projekata – 1,9%

Srednje-banatski okrug – 9 projekata – 1,9%

Sremski okrug – 9 projekata – 1,9%

Borski okrug – 8 projekata – 1,7%

Mačvanski okrug – 8 projekata – 1,7%

Pomoravski okrug – 8 projekata – 1,7%

Severno-bački okrug – 8 projekata – 1,7%

Zapadno-bački okrug – 7 projekata – 1,5%

Severno-banatski okrug – 6 projekata – 1,3%

Moravički okrug – 5 projekata – 1,1%

Podunavski okrug – 4 projekta – 0,9%

Beograd 34,5%39

39

Ostali okruzi 64,5%75

75

Južnobanatski okrug – 12 projekata – 10,5%

Zlatiborski okrug – 7 projekata – 6,1%

Nišavski okrug – 7 projekata – 6,1%

Raški okrug – 7 projekata – 6,1%

Rasinski okrug – 5 projekata – 4,4%

Južno-banatski okrug – 4 projekta – 3,5%

Zaječarski okrug – 4 projekta – 3,5%

Šumadijski okrug – 4 projekta – 3,5%

Borski okrug – 3 projekta – 2,6%

Zapadno-bački okrug – 3 projekta – 2,6%

Mačvanski okrug – 3 projekta – 2,6%

Kolubarski okrug – 2 projekta – 1.8%

Moravički okrug – 2 projekta – 1,8%

Pirotski okrug – 2 projekta – 1,8%

Pčinjski okrug – 2 projekta – 1,8%

Severno-banatski okrug – 2 projekta – 1,8%

Jablanički okrug – 1 projekat – 0,9%

Podunavski okrug – 1 projekat – 0,9%

Pomoravski okrug – 1 projekat – 0,9%

Severno-bački okrug – 1 projekat – 0,9%

Srednje-banatski okrug – 1 projekat – 0,9%

Sremski okrug – 1 projekat – 0,9%

Aktuelnosti

Budite u toku sa aktivnostima

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuke i mentorskog programa prilagođen pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.

Projekat podržavaju i sprovode