Dani AKT zajednice

1 – 3. juni 2022.

Hotel M, Bulevar Oslobođenja 56a, Beograd

Konferencija je namenjena svim organizacijama koje su direktno ili indirektno podržane u okviru AKT projekta. Dani AKT zajednice jedinstvena su prilika za susrete, razmenu iskustva i umrežavanje svih organizacija koje čine #AKT ekipu. Sa skoro 200 direktno ili indirektno podržanih organizacija, kroz 6 grant šema i preko 100 grantova, AKT projekat okupio je značajan deo civilnog društva kojima kroz dvodnevnu konferenciju pruža dodatne mogućnosti za saradnju. Glavni fokus konferencije biće teme od značaja za dalji razvoj i jačanje civilnog društva.

PROGRAM

Prvi dan

Sreda, 1. jun 2022.

Dolazak učesnika u popodnevnim časovima

16:00h – 16:30hRegistracija
16:30h – 17:00hUvodna obraćanja– Rihard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju, Beograd
– Jens Engeli, međunarodni tim lider AKT projekta i regionalni direktor Helvetasa za Istočnu Evropu
– Maja Stojanović, izvršna direktorka, Građanske inicijative
17:00h – 18:00hUvodna sesija– Bistra Kumbaroska
Socijalna inovatorka, preduzetnica, suosnivačica i partnerka konsultantske agencije Heartbeats Innovation and Communication (Beč, Ljubljana)
18:00h – 20:30hKoktel

Drugi dan

Četvrtak, 2. jun 2022.

09:00h – 09:30hRegistracija
9:30h – 11:00hPanel diskusija: Jačanje građanskog aktivizma na Zapadnom Balkanu– Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje, Crna Gora
– Marina Škrabalo, Zaklada za ljudska prava i solidarnost Solidarna, Hrvatska
– Safet Kubat, Rijeke Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
Moderatorka: Bojana Selaković, Programska direktorka, Građanske inicijative
11:00h11:30hPauza za kafu
11:30h – 13:30hRad po grupama Grupa I: Javno zagovaranje u zarobljenoj državi – #ACTvocacy
– Javno zagovaranje u sadašnjem političkom kontekstu – koje metode i strategije „rade“?
Facilitatorka: Dragoslava Barzut, menadžerka Programa za javne politike, Građanske inicijative
Grupa II: Saradnja civilnog društva i lokalnih samouprava
Preostali prostor za saradnju sa lokalnim vlastima – ima li svetla na kraju tunela?
Ova podgrupa okupiće 16 organizacija građanskog društva koje su podržane kroz AKT grant šemu Partnerske inicijative. U diskusiji mogu da učestvuju i drugi učesnici konferencije koji su zainteresovani za temu. 
Facilitatorka: Danijela Božović, savetnica za saradnju između OGD i lokalnih samouprava, AKT projekat

Grupa III: Solidarnost protiv polarizacije
– Kako prevazići podele unutar sektora a kako ojačati umrežavanje i saradnju?
Na početku rada svaka grupa će dobiti 10-minutne inpute od jednog korisnika AKT granta (kao početak razgovora). Svaka radna grupa biće podeljena u 2-3 manje grupe (svaka do 20 učesnika) kako bi moderirana diskusija bila efikasnija. Svaku grupu će moderirati jedan predstavnik AKT tima.
Facilitatorka: Katarina Đukić, koordinatorka za jačanje kapaciteta, Građanske inicijative
13:30h – 13:45hPauza
13:45h –
14:30h
Nalazi i uvidi radnih grupa
14:30h –
16:00h
Ručak
19:30h Networking veče (koktel i muzički program u prostoru hotela M)

Treći dan

Petak, 3. jun 2022.

09:00h – 09:30hRegistracija
09:30h -12:00hSistem osiguranja kvaliteta (QAS) u civilnom društvu Srbije. Iskustvo AKT institucionalnih grantova– Facilitatorka: Tina Divjak, CNVOS, Slovenija
12:00h – 12:30hPauza za kafu
12:30h – 13:00hZavršna obraćanja– Jens Engeli, međunarodni tim lider AKT projekta i regionalni direktor Helvetasa za Istočnu Evropu
– Maja Stojanović, izvršna direktorka, Građanske inicijative
13:00h – 14:00hRučak
14:00hOdlazak učesnika