10 mreža OGD nagrađeno grantom za javno zagovaranje

Beograd, 27. novembar 2020. godine – Odabrano je 10 mreža OGD koje će biti korisnice grantova za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva.

Završen je proces selekcije u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva i odabrano je 10 mreža čiji predlozi projekata će dobiti finansijsku podršku od maksimalno 2.950.000,00 dinara po projektu.

Kroz grantove za javno zagovaranje mreža OGD, ACT projekat podržava formalne i neformalne mreže jačajući njihove kapacitete za javno zagovaranje i veće uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

U sprovođenje odabranih projekata biće uključeno čak 67 OGD koje su članice 10 odabranih mreža čiji cilj je inovativan pristup osmišljavanju i sprovođenju kampanja javnog zagovaranja u kojima građani aktivno učestvuju, unapređenje komunikacije mreža sa javnošću i veća vidljivost zagovaračke inicijative i rada mreže u javnosti.

Ovih 67 organizacija imaće priliku da prođu kroz program izgradnje i jačanja kapaciteta, koji će biti realizovan kao dopunski/paralelni program sprovođenju granta i finansiraće se iz budžeta AKT projekta. Programom će biti obuhvaćene teme kao što su: mobilizacija građana, participativno zagovaranje, komunikacija, razvoj i upravljanje mrežom.

Podsetimo, Poziv za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva objavljen je 7. septembra ove godine, a do 7. oktobra za ovaj vid podrške prijavila se 31 mreža – 21 neformalna i 10 formalnih. Aplikanti su prošli tri kruga selekcije: procenu interne komisije ACT tima, intervjue sa komisijom sastavljenom od članova ACT tima, Građanskih inicijativa i spoljnog konsultanta i, na kraju, konačnu validaciju donatora – Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Čestitamo dobitnicima, zahvaljujemo se svim organizacijama koje su odvojile vreme da učestvuju u ovom procesu i ohrabrujemo vas da nastavite da pratite naše aktivnosti i prijavite se za naredni poziv za mreže, koji će biti raspisan u drugoj polovini 2021. godine.

Spisak 10 OGD mreža koje su dobitnice grantova za javno zagovaranje:

RangiranjeNaziv mrežeNaziv projektaKonačna ocena
1.Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)Naše mesto u Srbiji116,92
2.Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)Pokreni se102,59
3.Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR)Važno je! – sistemska rešenja za mlade97,92
4.Solidarno za prava svih  #Rastrašivanje96,17
5.Romska ženska mreža Srbije  Dečiji brak nije romska tradicija93,34
6.Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)Mladi za aktivne Savete90,84
7.Mreža za mentalno zdravlje “NaUM”Svako može da pukne!90,17
8.Nacionalni konvent o Evropskoj unijiOtvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji85,50
9.Mreža za podršku ženama 45+Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+84,75
10.Zelena lista SrbijeOplaneti se!83,17

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.