13 OGD mreža ide u drugi krug selekcije za grantove za javno zagovaranje mreža

Beograd, 30. oktobar 2020. godine – Završen je prvi krug selekcije u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva i 13 mreža je predloženo za naredni krug selekcije.

Na ovaj poziv prijavila se 31 mreža – 21 neformalna i 10 formalnih, a u prvoj fazi selekcije, interna komisija ACT tima je sprovela evaluaciju podnetih predloga projekata u skladu sa deset kriterijuma nevedenih u Smernicama za podnosioce predloga projekata za ovaj poziv. 

U narednom krugu selekcije, 13 mreža će u direktnom razgovoru (intervjuu) sa komisijom ACT tima detaljno predstaviti svoje predloge projekata. Intervjui će biti održani onlajn od 9. do 13. novembra 2020. godine. Nakon intervjua, ACT tim će donatoru, Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju (SDC), podneti finalnu listu mreža preporučenih za dodelu grantova, a SDC će potom potvrditi i verifikovati odluku o mrežama kojima će biti dodeljeni grantovi za javno zagovaranje. 

Grantom će biti podržano do 10 predloga projekata mreža OGD, koji će trajati 18 meseci uz pojedinačnu finansijsku podršku do 2.950.000,00 dinara.

Mreže čiji predlozi projekata budu odobreni za finansiranje imaće priliku da prođu i kroz program izgradnje i jačanja kapaciteta, kojim će biti obuhvaćene teme kao što su: mobilizacija građana, participativno zagovaranje, komunikacija, razvoj i upravljanje mrežom.

Čestitamo svim mrežama koje su prošle u naredni krug selekcije, a ostale mreže želimo da ohrabrimo da prate naše aktivnosti i prijave se za naredni poziv za mreže, koji će biti raspisan u drugoj polovini 2021. godine.

Spisak OGD mreža koje su prošle u drugi krug selekcije:

RangiranjeNaziv mrežeNaziv projektaProsečna ocena
1.Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)Naše mesto u Srbiji76,25
2.Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)Pokreni se72,92
3.Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR)Važno je! – sistemska rešenja za mlade62,25
4.Solidarno za prava svih  #Rastrašivanje62,17
5.Romska ženska mreža Srbije  Dečiji brak nije romska tradicija60,67
6.Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)Mladi za aktivne Savete60,17
7.Mreža za mentalno zdravlje “NaUM”Svako može da pukne!59,17
8.Panonska platforma za ljudska prava  Ljudska prava za sve, svi za ljudska prava – Ka većoj participaciji ranjivih društvenih grupa u lokalnim politikama u Novom Sadu57,08
9.Mreža za podršku ženama 45+Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+56,75
10.Zelena lista SrbijeOplaneti se!55,50  
11.Nacionalni konvent o Evropskoj unijiOtvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji54,50
12.Ženska romska mreža Banata  Romkinje aktivno u promene53,42
13.Znanje za zdravlje  Znanje za zdravlje52,58

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.