ACT U MEDIJIMA

Vlada Švajcarske pokreće program ACT čiji je cilj aktivno učešće građana u donošenju odluka – TV Pink

Vlada Švajcarske započinje program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ čiji je cilj aktivno učešće građana u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou, kao i dijalog sa nosiocima vlasti o reformama u društvu.

Pink Nacionalni dnevnik