NOVOSTI

Vlada Švajcarske izdvaja 4,8 miliona evra za podršku razvoju organizacija građanskog društva u Srbiji

U naredne četiri godine oko 100 organizacija građanskog društva dobiće podršku za bolje povezivanje sa građanima, povećanje građanskog aktivizma, unapređenje saradnje sa lokalnim samouprava radi poboljšanja javnih usluga, kao i za veće umrežavanje i efikasnije delovanje organizacija građanskog društva.

Jedan od glavnih prioriteta EI je izgradnja demokratskog, transparentnog i inkluzivnog društva, koje podrazumeva obavezno uključivanje organizacija građanskog društva. Građansko društvo u Srbiji igra snažnu ulogu u jačanju veza sa građanima, u cilju poboljšanja njihovog aktivizma, njihovog većeg uključivanja u javni dijalog o razvojnim reformama, osiguravajući da se glas građana i građanki čuje, naročito izvan Beograda. U tom cilju, Švajcarska koristi svoje dugogodišnje iskustvo u participativnoj demokratiji i učestvovanju građana na lokalnom nivou i pruža podršku građanskim organizacijama u Srbiji.

Najnoviji oblik te podrške je novi Program “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji u partnerstvu sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske Inicijative iz Beograda. Cilj projekta ACT je aktivno građansko društvo, u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

Na svečanom otvaranju, održanom u Kući aktivizma u Beogradu, ambasador Švajcarske za Republiku Srbiju i Crnu Goru, Nj.E. Filip Ge istakao je uslove u kojima deluje sektor građanskog društva u Srbiji:

“Nažalost, živimo u vremenu kada se demokratske vrednosti dovode u pitanje, a prostor za delovanje organizacija građanskog društva se smanjuje u brojnim evropskim zemljama, uključujući i Srbiju. […] Smatramo da je neophodno da podržimo građansko društvo i da zaštitimo prostor u kome oni deluju.”

Projekat ACT će podržati OGD širom Srbije kroz različite programe grantova, podizanja kapaciteta i jačanja uporišta u zajednici.

„Kroz ACT program nastavljamo ono što radimo od svog osnivanja, a to je jačanje građanskog društva. Institucionalni grantovi su upravo jedan od ključnih načina kroz koji se to postiže, jer udruženja onda mogu dugoročno da planiraju svoje aktivnosti i na pravi način doprinesu demokratizaciji našeg društva. Zato smo zahvalni našim partnerima iz SDC-a I Helvetasa što su prepoznali potrebu za ovakvom vrstom podrške.”

Maja Stojanović, direktorka Građanskih inicijativa

Na svečanom otvaranju su predstavljeni i rezultati istraživanja “SEKTOR GRAÐANSKOG DRUŠTVA U SRBIJI 2019. GODINE – Ocena stanja u organizacijama građanskog društva u Srbiji, 2019. godine“, koju je sproveo IPSOS Strategic Marketing za potrebe ACT projekta. Ova najsveobuhvatnija studija je pokrila ispitanike/ce iz cele Srbije u okviru čak 15 najrelevantnijih tematskih oblasti. Dodatno, istraživanje je obuhvatilo i mišljenje građana o organizacijama građanskog društva i stepen njihovog učešća u procesu donošenja odluka. Prema podacima ove studije, samo 11% građana učestvuje u donošenju odluka na lokalnom nivou, dok je na nacionalnom nivou ovaj procenat još manji – 4%.

“Mi u Helvetasu čvrsto verujemo da do održivog i inkluzivnog razvoja može doći samo kada državni, privatni i civilni sektor slušaju jedni druge, međusobno sarađuju i razvijaju zajednička rešenja. Države mogu samo da profitiraju od aktivnog i konstruktivnog građanskog društva koje može da deluje kao motivator, saradnik i korektiv“,

istakao je regionalni direktor Helvetasa za Istočnu Evropu, gospodin Jens Engeli.

Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) za projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” opredeljuje 5,3 miliona CHF za period 2019-2023. godine.