ACT podržao 14 projekata OGD koji će raditi na većem uključivanju građana na lokalu

Beograd, 20. oktobar 2020. godine – Trinaest organizacija građanskog društva i jedna neformalna grupa građana na online svečanoj cerominiji #SIGNACT_LOCAL, potpisalo je svoje ugovore za podršku projektima koji se odnose na jačanje lokalnih zajednica i javno zagovaranje na lokalu u okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”. Projekat ACT finansira Vlada Švajcarske, kroz … Continue reading ACT podržao 14 projekata OGD koji će raditi na većem uključivanju građana na lokalu