ACT Saopštenja

Više od 100 organizacija podržano je od strane Vlade Švajcarske tokom ove godine u okviru ACT projekta

Švajcarska vlada podržala je više od 100 organizacija kroz 54 grantova u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo“. Te organizacije su dobile institucionalne grantove, grantove za lokalne akcije i grantove za mreže u 2020. godini. Podržani projekti pokrivaju područja koja se odnose na ljudska prava, pravo, zastupanje i politike, socijalne usluge, zaštitu životne sredine, zdravlje, razvoj i stanovanje, rešavanje specifičnih problema u lokalnim zajednicama, itd.

U narednom periodu, ove organizacije će raditi na rešavanju problema u svojoj zajednici, vraćanju poverenja građana u mogućnost ostvarivanja uticaja na donošenje odluka, posebno na lokalnom nivou, i doprineti rastu građanskog aktivizma u Srbiji. Kada je geografska zastupljenost u pitanju: blizu 65% podržanih projekata deluje van Beograda.

Početak realizacije ACT projekta pratilo je istraživanje o stanju građanskog društva u Srbiji, koje je sprovela kompanija IPSOS Strategic Marketing 2019. godine. Ovo istraživanje  pokazalo je:

  • U Srbiji ima više od 30.000 registrovanih udruženja građana.
  • 79% građana smatra da je nedovoljno informisano o aktivnostima i radu organizacija građanskog društva.
  • 89% građana nije učestvovalo u aktivnostima vezanim za donošenje odluka u njihovoj lokalnoj zajednici.
  • Samo 6% građana je uključeno u aktivnosti građanskog sektora.

Sa željom da se građani aktivnije uključe u procese donošenja odluka na lokalu, Vlada Švajcarske, preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, opredelila je 5,7 miliona CHF za realizaciju prve faze ACT projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo“ koja traje do kraja 2023. godine. Projekat ACT sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.