NOVOSTI

Nova godina i novi poziv – grantovi za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS

Nakon praznika u okviru ACT projekta, 11. januara 2021. godine biće otvoren poziv za dodelu inovativnih grantova za razvoj partnerstava na lokalu.

Cilj poziva je promocija i jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) kroz pokretanje i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti. Pored toga, Poziv ima za cilj poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve.

Partnerstvo treba da je sačinjeno od jedne ili više organizacija građanskog društva i jedne jedinice lokalne samouprave (grad ili opština), a partneri da deluju u okviru sledećeg geografskog područja: Šumadija i Zapadna Srbija i Južna i Jugoistočna Srbija.

Kroz ovaj Poziv biće podržano do 30 najboljih predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, u okviru četiri partije:

PARTIJA 1: Inovativna rešenja i alati za učešće građana u procesima donošenja odluka

PARTIJA 2: Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima

PARTIJA 3: Inovativna rešenja i alati za monitoring rada organa lokalne samouprave

PARTIJA 4: Demokratski odgovor na posledice izazvane pandemijom korona virusa

Maksimalni iznos pojedinačnog granta je do 1.400.000,00 RSD za period trajanja od 18 meseci.