ACT U MEDIJIMA

Jutarnji program RTS, Ivana Ćirković Predstavljanje rezultata ACT projekta

Gostovanje Ivane Ćirković nacionalne tim liderke ACT projekta i razgovor o temama: Koliko organizacija je podržano do sada, u kojim oblastima, koji su konkursi aktuelni i kakva je situacija u sektoru građanskog društva u Srbiji.