NOVOSTI

Održan Digital day u okviru jačanja kapaciteta mreža OGD

Sredinom aprila održan je Digital Day za naše grantiste podržane u okviru granta “Javno zagovaranje mreža OGD”. Ovaj događaj pored edukativne komponente doprineo je i umrežavanju i povezivanju učesnika. Na događaju je bilo prisutno 30 učesnika predstavnika 9 mreža, iz 20 organizacija civilnog društva. Trening je trajao dva dana u trajanju od po 4 sata.

Digital Day je trening koji ima za cilj da kroz interaktivan pristup upozna učesnike/ce sa različitim online alatima koji nam omogućavaju organizovanje online događaja koji služe uključivanju građana u procesu javnog zagovaranja.

Treneri su sproveli učesnike kroz sve bitne delove svakog treninga: upoznavanje, rad u malim grupama, diskusiju i  evaluaciju, ali u online formatu. Osim toga, učesnici su imali priliku da koriste jedan od menadžerskih alata koji nam olakšava upravljanje projektima i efikasnu raspodelu aktivnosti među članicama mreže.

Koristeći Canvu, alat koji nam omogućava da iako nismo dizajneri dizajniramo kao profesionalci, učesnici su imali priliku da izraze svoju kreativnost i dizajniraju materijale koje je neophodno pripremiti za jedan događaj. Interaktivnost samog treninga i opuštena atmosfera doprinele su pozitivnom utisku svih prisutnih učesnika.