NOVOSTI

Poseta Timu 42 iz Leskovca

Delegacija ACT-a, u sastavu Gorana Radovanović, Marko Rakić, programski savetnici i Miloš Bajić, finansijski savetnik posetili su danas organizaciju građanskog društva Tim 42 iz Leskovca. Tamo su se sastali sa Anom Pecarski i Petrom Đurovićem, menadžerima projekta, podržanog u okviru ACT-a, koji za cilj ima unapređenje mehanizama zaštite prava pacijenata u Leskovcu.

Tim 42 radi na podizanju svesti građana Leskovca o mehanizmu koji postoji ali je nedovoljno korišćen – zaštitnik prava pacijenata. Takođe, u okviru svoje inicijative, Tim 42 je izradio i obrasce prigovora za pacijente u nedostatku formalnih obrazaca a i kako bi olakšali i približili taj mehanizam građanima. Na taj način, građani su informisani o pravima koja su im zagarantovana Zakonom, a dostupan im je i primer obrasca za obraćanje Savetniku u slučaju kršenja prava.

U okviru projekta, pripremili su i publikaciju “Analiza mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu” koja pruža odgovore na sledeća pitanja: postupanje Savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje po prigovorima pacijenata shodno Zakonu o pravima pacijenata; nivo transparentnosti i dostupnosti informacija o radu Savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje na teritoriji grada Leskovca; u kojoj meri građani i građanke koriste mehanizam predviđen Zakonom o pravima pacijenata kako bi zaštitili svoja prava; da li u postojećem mehanizmu zaštite postoje nedostaci koje je potrebno otkloniti.

Kako su nas informisali na današnjem sastanku, Tim 42 će svoja znanja i iskustva stečena na ovom projektu preneti još jednom ACT grantisti (Inicijativa slobodnih građana Novi Pazar) koji su podržani u sklopu Poziva za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom “COVID-19”.