NOVOSTI

Završen prvi krug selekcije u okviru poziva “Grantovi za partnerske inicijative”

Završen je prvi krug selekcije u okviru Poziva za dodelu grantova za partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave i 12 predloga projekta je predloženo za naredni krug selekcije. 

Spisak svih organizacija koje su prošle prvi krug selekcije možete pogledati na ovom linku.

Kroz ovaj Poziv će jačati partnerstvo između OGD i JLS kroz obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa, kao i pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativne mehanizme i alate za:
• veće učešće građana u procesima donošenja odluka;
• bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti;
• unapređenje pružanja javnih usluga.