ACT U MEDIJIMA

Jens Engeli: Potrebno je vreme da građani postanu aktivni kokreatori promena

Za aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka potreban je prostor, a on se obezbeđuje povezanim sistemima i procesima. Za to je potreban otvoren javni sektor koji je voljan da sarađuje sa građanima i odgovara na njihove potrebe. U takvom okruženju građani postaju voljni i otvoreni za svoj doprinos društvu i preuzimanje aktivne uloge u njemu.

Novi Magazin, 19. avgust 2021.