ACT U MEDIJIMA

O javnom zagovaranju i građanskom aktivizmu

Šta je javno zagovaranje? Kako građanski aktivizam unapređuje društvo? Kako izgleda podrška građanima od strane civilnog društva? Kakva je uloga građanskih udruženja, neformalnih inicijativa i mreža organizacija civilnog društva? Šta je projekat ACT i koji su njegovi ciljevi? U emisiji “Gradske priče” na TV Zona Plus gostovala je Gorana Radovanović, nacionalne tim liderka ACT projekta i Ana Saćipović, direktorka udruženja OSVIT koje je podržano u okviru ACT projekta.

Gradske priče, Niš, TV Zona Plus, 14. juli 2021.