ACT U MEDIJIMA

Od pasivnih posmatrača do aktivnih građana

Gorana Radovanović za Glas Podrinja: Cilj koji želimo da postignemo kroz ACT  je da građani uzmu veće učešće u onim odlukama koje se neposredno tiču kvaliteta njihovih života. Vizija na kojoj je ACT utemeljen je aktivno civilno društvo koje ima kapacitet i snagu da zastupa interese građana i da je u stanju da utiče na donošenje odluka, posebno na lokalnom nivou.