ACT U MEDIJIMA

Jens Engeli za novosadski Dnevnik

Što se tiče saradnje s civilnim društvom u Srbiji, naš pristup je dvojak. ACT kombinuje specifične grant šeme. Trenutno ih ima šest – s prilagođenim programima za izgradnju kapaciteta različitih ciljnih grupa. U praksi to znači da podržavamo organizacije da rastu i tako se osposobe za zastupanje većeg broja građana, da dalje jačaju svoje kapacitete.

Pročitajte ceo intervju na sajtu Dnevnika