ACT U MEDIJIMA

ACT u poseti Kraljevu

Mali procenat učešća građana Srbije u procesu donošenju odluka (4% građana na nacionalnom i 12% na lokalnom niovu) usmerio je pažnju projekta ACT na uspostavljanje saradnje između jedinica lokalne samouprave i udruženja građana.   

Kraljevo je jedna od lokalnih samouprava koja će sprovoditi projekat u okviru  ACT-a. Gradska uprava grada Kraljeva i Asocijacija za razvoj Ibarske doline radiće na uspostavljanju strateških dokumenata kojim će se otvoriti put da se građani više uključe i konsultuju kada je reč o donošenju različitih strateških dokumenata i akcionim planova.

Gostovanje Gorane Radovanović na RTV Kraljevo, subota, 4. septembar 2021.