ACT U MEDIJIMA

Partnerske inicijative u Sremskoj Mitrovici

Jedan od 16 gradova u kojim se realizuje projekat u okviru grant šeme Partnerske inicjiative je Sremska Mitrovica. O tome pišu i Sremske novine. Partneri na ovom projektu su UG Regionalne inicijative Srema i Grad Sremska Mitrovica.

Sremske novine: Mitrovački ACT projekat