ACT U MEDIJIMA

Sprovode se aktivnosti partnerske inicijative u Kragujevcu

U okviru projekta “Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade” koji sprovode Omladina JAZAS-a Kragujevc i Grad Kragujevac sprovodi se istraživanje o potrebama i problemima mladih na teritoriji Kragujevca.

U cilju izrade dobijanja što boljih rezultata, kako se navodi na portalu Veliki Park, “sastavni deo istraživanja su fokus grupe čiji je cilj da dublje prikažu probleme određenih kategorija mladih. Njihovo učešće u fokus grupama bolje će predstaviti ograničenja koja postoje, potrebe mladih ali i da se predlože mehanizmi koji bi mogli da poprave život mladih u Kragujevcu. Cilj fokus grupa je da prodube saznanja o problemima, potrebama mladih u odnosu na kvantitativno istraživanje i da budu dodatna građa za donosioce odluka koji će raditi na izradi Strategije za mlade. projekat sprovodi i uvida svepbuhvatnog istraživanja spovedene su i fokus grupe.”

Ceo prilog sa portala Veliki park možete ovde.