NOVOSTI

Održana info sesija o pozivu “Javno zagovaranje na lokalnom nivou”

U utorak, 23. novembra, na zum platformi uspešno je realizovana informativna sesija o aktuelnom pozivu za predloge projekata u okviru grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom nivou 2021“. Prezentaciju o svim detaljima  otvorenog poziva održali su članovi tima ACT projekta. Tokom prezentacije objašnjeni su svi detalji poziva, kako bi se zainteresovanim organizacijama građanskog društva pružila dodatna podrška u kreiranju što kvalitetnijih projektnih predloga.

Snimak info sesije

Prezentacija o pozivu