NOVOSTI

Još deset mreža organizacija dobilo ACT podršku

U beogradskom Muzeju nauke i tehnike juče je održan treći po redu SIGNACT u 2022. godini, kojom je obeležen početak sprovođenja deset novih projekata koji su dobili finansijsku podršku u okviru ACT-ove grant šeme Javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva. Deset grantova u iznosu od skoro 30 miliona dinara dodeljeno je kroz drugi poziv u okviru grant šeme, što sa deset grantova dodeljenih mrežama tokom 2021. godine predstavlja ukupno 20 grantova kroz koje je podržano više od 60  udruženja građana u Srbiji.

U ime donatora, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, prisutnima se obratila Biljana Dušić Radmilović a u ime konzorcijuma ACT-a govorili su Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa i Jens Engeli, internacionalni lider ACT projekta. Obraćajući se pristunim predstavnicima mreža Jens Engeli je istakao da su mreže organizacija građanskog društva jedan od najjačih mehanizama za orkestriranje glasa građana, saopštavanje njihovih zahteva za boljom upravom i odgovornijom javnom administracijom.

Mreža, ocenio je Engeli, ima kapacitet da ujedini zahteve građana za unapređenjem javnih politika i da strateški izvrši pritisak na donosioce odluka da uključe građane u kreiranje javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou. On je takođe naglasio da je podrška inicijativama javnog zastupanja među glavnim prioritetima ACT projekta u celini.