ACT U MEDIJIMA

Interaktvina izložba SOS Ženskog centra

U okviru svog institucionalnog granta SOS Ženski centar je organizovao interaktivnu izložbu “Nasilje ima jedno lice”.