ACT U MEDIJIMA

Čupava keleraba izveštava o aktivnostima Omladinskog centra CK13

Omladinski centar CK13 koji je korisnik ACT institucionalnog granta najavljuje organizovanje seminara koji je posvećen temama nasilja, otpora i mirovnih aktivističkih praksi. Seminar je namenjen, kako se navodi u najavi događaja, “srednjoškolcima, studentima, kao i osoba koje ne studiraju; zaposlenima u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposlenima, zainteresovanim za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa”.

Foto: vizual skinut sa sajta Čupava keleraba Prijave za seminar „Nasilje, otpor i mirovne aktivističke prakse“ (cupavakeleraba.com)