ACT U MEDIJIMA

Portal Rešetka o projektu Medija&Reform Centra iz Niša

Projekat „Javne rasprave za javne poslove i dobre odluke – gradimo Otvorenu upravu kroz izgradnju poverenja i učešće građana“ koji sprovodi Media&Reform Centar Niš implementria se u partnerstvu sa gradskom opštinom Palilula u Nišu. Projekat je dobio podršku u okviru grant šeme Inovativne parnterske inicijative, koja pruža podršku zajedničkim projektima civilnog društva i lokalne samouprave. Cilj projekta je insticionalizacija javne rasprave i građanska participacija u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Projekat je kreirao pravni okvir za javne rasprave i dodatne dokumente važne za ovaj proces, kao i program javnih rasprava na lokalnom nivou. O rezultatima projekta piše leskovačka Rešetka.