NOVOSTI

SDC, Helvetas i Građanske incijative na Danima ACT zajednice

Konferenciju Dani ACT zajednice otvorili su Rihard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju u Republici Srbiji, Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa i Jens Engeli, međunarodni lider ACT projekta i regionalni direktor Helvetasa za Jugoistočnu Evropu.