USPEŠNE PRIČE

Institucionalni grant kao generator novih snaga iskusne organizacije

FORCA iz Požege je organizacija građanskog društva sa dvadeset godina iskustva rada u zajednici ali sada se, po rečima Miroslava Tamburića, po prvi put posle toliko vremena, projekata, inicijativa i postignutih rezultata pojavio jedan grant koji je pružio mogućnost organizaciji da se pozabavi sama sobom. Zahvaljujući ACT institucionalnom grantu FORCA je izradila strateški plan razvoja, utrostručila broj zaposlenih i značajno podigla njihove kapacitete,. Otvorene su i neke nove oblasti rada kojima će se FORCA posvetiti u narednom periodu.