USPEŠNE PRIČE

Zaštita prava obolelih od retkih bolesti u doba pandemije COVID-19

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije NORBS dobitnik je granta u okviru grant šeme Grantovi za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19.

U okviru ove grant šeme pored NORBS-a grant je dobilo još 15 organizacija građanskog društva. Cilj poziva bio je da organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe uključuju građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom Covid-19, kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija. Projekat je sproveden u saradnji sa Pravnim skenerom. O projektu, njegovim izazovima i rezultatima kao i svim iskustvima za organizaciju koje je doneo ovaj projekat razgovarali smo sa Stefanom Živkovićem iz NORBS-a i Marinom Mijatović iz Pravnog skenera.