NOVOSTI

Šta je zapravo Program izgradnje kapaciteta za organizacije i lokalne samouprave?

Na nedavno održanoj konferenciji posvećenoj završnom modulu Programa za izgradnju i jačanje kapaciteta za dobitnike grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave razgovarali smo sa Vladimirom Pavlovićem iz Beogradske otvorene  škole, koja je, kao partner ACT projekta, bila zadužena za sprovođenje ovog Programa. Pitali smo Vladimira po čemu je grant šema Partnerske inicijative posebna i šta je njena suština.

Program izgradnje kapaciteta bio je ciljano kreiran i konceptualno potpuno usmeren na projekte u okviru Partnerskih inicijativa, kako bi se kroz njega jačali znanja i veštine, kako timova u organizacijama civilnog društva, tako i samih službenika u jedinicama lokalne samouprave. O onome što je zajednički imenitelj projekata odobrenih u okviru grant šeme Vladimir je rekao sledeće:

Iskustvo u sprovođenju celokupnog Programa izgradnje kapaciteta uverava našeg sagovornika da je partnerstvo javnog i civilnog sektora moguće i da saradnja na ravnopravnim, partnerskim osnovama nije nedostižan cilj.

On se osvrnuo na sve uvide do koga se došlo kroz Program, istovremeno davši preporuku šta bi trebalo dalje raditi, s obzirom da se ACT projekat završava 2023. godine a da se sami projekti u okviru Partnerskih inicijativa završavaju do kraja avgusta 2022. godine, te da novog poziva za dostavljanje predloga projekata u ovoj grant šemi neće biti do kraja ove faze ACT-a.