ACT U MEDIJIMA

RTV Kragujevac informiše o aktivnostima JAZAS-a u ovkiru ACT granta za mreže OGD

U Kragujevcu je u okviru projekta Mladi za aktivne savete organizovana simulacija rada saveta za mlade. Simulaciju je organizovalo udruženje JAZAS Kragujevac koje je, kao deo mreže organizacija, podržano kroz grant šemu Javno zagovaranje mreža. Nosilac projekta u mreži je Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS).