NOVOSTI

Trening javnih politika i komunikacija za mreže

Juče u Ziri je završen trodnevni trening za organizacije podržane u okviru poziva “Javno zagovaranje mreža”, koji se bavio javnim politikama i komunikacijama. Učesnici su tokom tri dana prošli radionicu pisanja sažetog predloga javne politike, komunikacije sa donosiocima odluka, građanima i medijima. U dinamičnom okruženju koje je pratilo praktičan rad brušenja inicijativa podržanih organizacija, trener Igor Jojkić je preneo svoje znanje i konkretne savete kada je u pitanju kreiranje “policy paper”-a i komuniciranje zagovaračkih inicijativa.

Učesnici treninga bili su predstavnici mreža: Biciklisticka unija Srbije, Zdravo pravo, Primeni, prati, promeni, Krug podrške, Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Unija srednjoškolaca Srbije, Norbs-a, Inicijativa za vazduh po meri građana, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije i Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini.