NOVOSTI

Kreiranje web platforme za korisnike usluga socijalne zaštite u Novom Pazaru

Savetnice Danijela Božović i Jovana Dubljević, juče su posetile Udruženje psihologa iz Novog Pazara koje zajedno sa gradom kroz projekta “Kreiranje web platforme za korisnike usluga socijalne zaštite“ rade na bazi korisnika i usluga socijalne zaštite na teritoriji grada. Ovom prilikom, one su se videle i sa članom Gradskog veća Fevzijom Murićem i sa Marijom Tiosavljević, ispred Udruženja psihologa Novi Pazar.

Prema projektu čiji je tvorac upravo Udruženje psihloga, ispostavilo se da je gradu potrebna baza podataka korisnika koji pretenduju da im se omogući neka od usluga iz oblasti socijalne zaštite”, rekao je član Gradskog veća Fevzija Murić, istakavši da je na lokalnom novou razvijeno sedam različitih usluga socijalne  zaštite.

“Potrebe korisnika su velike. U oblasti planiranja i predviđanja sredstava u budžetu, formiranje baze je od ključnog značaja,  ne samo da bi jasno definisali broj korisnika već i prioritetne oblike usluga, jer je to kategorija koja se menja”, poručio je Murić, ističući da će, kao vid tehničke podrške Odeljenju za društvene delatnosti GU biti dostupni podaci, dok će jedan segment biti elektronski dostupan i roditeljima korisnika usluga. Za njih je najvažnije da se mogu elektronski prijaviti za neku od usluga, bez odlaska na šaltere i nošenja dokumentacije.

Jedan od ciljeva je da kompletna baza bude dostupna Centru za socijalni rad koji će prema podacima kreirati i prezentovati potreba građana za koje grad iz budžeta izdvaja novac.

“Naš je zadatak bio da uvežemo javni sektor, u ovom slučaju lokanu samoupravu i sve organizacione jedinice Gradske uprave sa pružaocima usluga socijalne zaštite. Pilot faza projeketa biće testirana i iskorišćena za pružanje usluga deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Koristiće je za sada dve licencirane organizacije koje su šružaoci ovakve vrste usluga. Nadamo se da će baza podataka funkcionisati u punom kapacitetu i da će ostali pružaoci usluga socijalne zaštite uneti u registar svoje korisnike”, kazala je Marija Tiosavljević, ispred Udruženja psihologa Novi Pazar.

“Zadovoljstvo je što danas sumiramo rezultate jednog od naših najboljih projekata.  Cilj je podrška organizcijama civilnog društva, bilo u pogledu donošenja odluka ili poboljšanja usluga  prema građanima. Projekat je dobar primer partnerske saradnje. Kroz platformu će, očekujemo, kreiranje socijalne politike uvažiti sve potrebe građana Novog Pazara”, rekla je Danijela Božović, programska savetnica ACT (Zajedno za aktivno građansko društvo) najavljujući nastavak saradnje sa Gradom i Udruženjem psihologa Novi  Pazar.