NOVOSTI

Dodela nagrada “Partneri u akciji”

Danas su u prostorijama Helvetasa dodeljene nagrade za najbolje partnerske inicijative “Partneri u akciji”. Nagrade u vidu novčanog čeka od 5000 eura, 3000 eura i 2000 eura, staklene statue, brošura “Partneri u akciji” i karikature dodeljene su: udruženju psihologa Novi Pazar, gradu Novom Pazaru za osvojeno prvo mesto, Društvu za razvoj kreativnosti iz Aleksinca i opštini Aleksinac za osvojeno drugo mesto, Media i reform centru iz Niša i gradskoj opštini Palilula iz Niša za treće mesto.

Pobednicima su nagrade uručile: Melina Papageorgiu, prvi sekretar SDC-a, Snežana Mišić Mihajlović, internacionalna tim liderka ACT projekta, Biljana Đusić Radmilović programska savetnica SDC-a.

Podržane partnerske inicijative u okviru ACT-a odnosile su se na jačanje partnerstva između udruženja građana i lokalne samouprave  kroz obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa, pokretanju zajedničkih inicijativa za veće učešće građana u procesima donošenja odluka, bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti i unapređenju pružanja javnih usluga. Prilikom izbora najbolje inicijative, žiri se vodio sledećim kriterijumima: održivost projekta, uključenost građana, inovativnost i angažovanost partnerskog konzorcijuma.

Pobednička inicijativa „Da se upoznamo i pomognemo“ iz Novog Pazara odnosi se na bazu podataka o korisnicima socijalnih usluga koja se nalazi na sajtu grada i koja će omogućiti bolje planiranje i finansiranje socijalnih davanja prema ovoj kategoriji građana. Drugo mesto, Aleksinac, inicijativa „Ljudi za ljude“ odnosi se na praćenje rada komunalnih službi od strane građana i objedinjavanje tih preporuka šta bi moglo da se unapredi i poboljša. Treće mesto osvojila je Niška inicijativa „Javne rasprave preduslov dobrih odluka“ tiče se usvajanju Odluke o javnim raspravama kojom se podstiču građani da uzmu učešće u procesu donošenja odluka.

Ovom prilikom održana je zanimljiva diskusija koju su otvorili Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO-a i Aleksandar Grunauer, tim lider MED projekta. Tarbuk je u svom izlaganju istakao da je najvažniji strateški i normativni okvir koji bi omogućio građanima da lokalnu samoupravu koriste kao servis koji radi u njihovom interesu. “Građane interesuju jednostavne teme koje utiču na njihov svakodnevni život, a koliko vidim iz vaše brošure upravo ste se svi takvim temama bavili”, rekao je on. On je pohvalio nagrađene projekte i rekao da su eksperti iz SKGO bili aktivno uključeni tokom pokretanje ove komponente, ali i kao mentori tokom implementacije projekata.

Grunauer je rekao da Švajcarska ima preko 170 godina iskustva participacije građana na lokalu i da kroz podršku projektima želi da prenese svoje iskustvo i primere dobre prakse u našoj zemlji. U tom smislu ne čudi podrška Švajcarske Vlade ACT-u koji je usmeren na civilni sektor i MED projektu koji svoj rad usmerava na podršku opštinama. Zaključio je da se građani i opštine nalaze na istoj strani kada je u pitanju rešavanje problema u svojoj sredini.

Predstavnici lokalnih samouprava složili su se da su planovi razvoja opštine, planiranje budžeta, definisanje neophodnih usluga na lokalu, redovno informisanje građana ključne teme saradnje sa civilnim sektorom koji po njihovim rečima dobro funkcioniše o čemu najbolje govore uspešno realizovane inicijative. Predstavnici nagrađenih udruženja istakli su da interes “običnog čoveka” treba da bude epicentar njihovog zajedničkog delovanja.