NOVOSTI

Program Iskorači! za unapređenje komunikacijskih kapaciteta organizacija

Helvetas Swiss Intercooperation, Građanske inicijative i Panda komunikacije iz Zagreba pokrenuli su polugodišnji napredni program izgradnje komunikacijskih kapaciteta – „Iskorači!”, za 15 organizacija podržanih u okviru poziva “Javno zagovaranje na lokalnom nivou 2021“.
Podržane organizacije prethodno su uspešno sprovele zagovaračke kampanje, a programom „Iskorači!“ dodatno će se komunikacijski osnažiti s naglaskom na poboljšanje digitalnih usluga, u skladu sa pojedinačnim potrebama.
Program izgradnje komunikacijskih kapaciteta najviše služi pregledu sprovedenog, utvrđivanju nedostataka i poboljšanju digitalne komunikacije kroz direktan rad, individualne treninge i mentorstvo. Za podsticanje angažmana, program „Iskorači!“ se odvija kroz tri faze:
Faza 1: svih 15 organizacija dobijaju dvomesečni osnovni paket personalizovanih onlajn usluga (doradu internet stranica i kreiranje podstranica, postavljanje i optimizaciju oglasa na Fejsbuku/Instagramu i Guglu, podršku u optimizaciji i upravljanju biltenima i podkastima, prijavu za bespovratna sredstva na Gugl i Linkdin platformama, dve nedelje individualnih onlajn konsultacija za pripremu, kreiranje i marketing digitalnog sadržaja).
Faza 2: 3-5 odabranih organizacija imaju priliku da dobiju dodatni jednomesečni paket dubinskih prilagođenih usluga (obuka javnog nastupa i intervjua pred kamerom, kako izraditi akcioni plan i voditi kampanju, podrška u svakodnevnim zadacima, praktična onlajn podrška u izradi biltena i podkasta, praktična onlajn podrška u stvaranju digitalnih marketinških strategija).
Faza 3: Pobednik dobija još mesec dana stručne i tehničke pomoći u radu na predloženim aktivnostima za nastavak projekta (faza predkampanje, izrada akcionog plana, stvaranje sadržaja, izrada saopštenja, krizna komunikacija i drugo).

Kriterijumi ulaska u Fazu 2:

U drugu fazu programa ući će 3-5 organizacija na osnovu sledećih kriterijuma:

• Društvena korisnost projekta
• Kvalitet dosadašnjeg rada na projektu
• Kvalitet predloga aktivnosti za nastavak sprovođenja projekta
• Sposobnost tima i organizacije za nastavak sprovođenja projekta

Kriterijumi ulaska u Fazu 3:

Pobednik programa će biti odabran prema sledećim kriterijumima:

• Društvena korisnost projekta
• Kvalitet dosadašnjeg rada na projektu
• Sposobnost tima i organizacije za nastavak sprovođenja projekta
• Kvalitet prezentacije Akcionog plana kampanje (pitch)
• Realan, izvodljiv Akcioni komunikacijski plan s jasno definisanim ciljevima, rokovima i očekivanim rezultatima kampanje u Planu izloženom tokom prezentacije (pitch-a) u sklopu treninga obuke javnog nastupa

Proces odabira

Komisija za procenu sačinjena od predstavnika Helvetasa, Građanskih inicijativa u saradnji sa predstavnicima Panda komunikacija sprovodi evaluaciju prema gorenavedenim kriterijumima.

Šta dobijaju organizacije?

Sve organizacije (Faza 1):
• personalizovane onlajn usluge i onlajn mentorstvo
• obrazac i savete za sistematizovanje dosadašnjih postignuća na projektu i predloga aktivnosti koje će usledeti

3-5 organizacija (Faza 2):
• dubinski prilagođene komunikacijske usluge
• podršku u izradi Akcionog komunikacijskog plana
• podršku u izradi Akcionog komunikacijskog plana koji će prezentovati komisiji
• Akcioni komunikacijski plan za nastavak sprovođenja projekta

Pobednik (Faza 3):
• Stručnu i tehničku podršku za sprovođenje aktivnosti iz Akcionog komunikacijskog plana

Vremenski period za realizaciju programa „Iskorači!“

Individualne konsultacije april-maj 2023.
Početak Faze 2 programa 22. maj 2023.
Početak Faze 3 programa jul 2023.

Sve aktivnosti u okviru ovog programa moraju se završiti do septembra 2023. godine.

Objava rezultata

ACT tim će nakon svake faze selekcije na svojoj internet stranici objavljivati rezultate ocena za tu konkretnu fazu. Takođe, ACT tim će individualno obavestiti sve učesnike o ishodima.

Učestvovanjem u programu „Iskorači!“ organizacije su saglasne da će se pridržavati navedenih uslova programa i odluka o odabiru.