24 godine borbe za pravedno društvo

24 godine borbe za pravedno društvo

Građanske inicijative su danas napunile 24 godine! Rođendani i godišnjice obično predstavljaju dobar trenutak da zastanemo, prisetimo se šta je sve urađeno u prethodnom periodu, gde smo sada i kuda hoćemo da idemo.

Mnogo toga se promenilo od 1996. godine kada je mala grupa aktivista uključenih u antiratni pokret, sedela za kuhinjskim stolom i pričala o potrebi za stvaranjem građanske baze koja bi mogla da podrži demokratske promene putem podučavanja građana o njihovim pravima, demokratiji, građanskom društvu i kako da budu aktivni građani.

Sto za kojim je sve počelo


Ono što je ostalo isto jeste naše uverenje da pravedno društvo omogućava ravnopravnost, slobodu i dostojanstven život svih građana. I da za to moramo da se borimo.


Na osnovu dugogodišnjeg zalaganja za ove vrednosti u Srbiji, koja je i dalje suočena sa izazovima u demokratizaciji i stvaranju pravne države, shvatili smo da je za stvaranje ovakvog društva neophodno da sami građani preuzmu odgovornost i aktivnije učestvuju u društvenim promenama. Zbog toga smo se opredelili da svoja znanja i snage usmerimo na podsticanje aktivizma i podršku građanima u udruživanju i zajedničkom delovanju ka stvaranju pravednog društva.


Tokom ovih godina radili smo sa hiljadama sjajnih udruženja i pojedinaca na jačanju njihovih kapaciteta kako bi na što bolji način mogli da odgovore na probleme u svojoj zajednici. Ovim putem im se zahvaljujemo na poverenju i prilici da međusobno učimo jedni od drugih.

Pogled u budućnost

Aktivnosti usmerene na pružanje podrške udruženjima i aktivnim građanima u narednom periodu proširujemo i sprovođenjem projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – AST”.


Želeli smo da učestvujemo u AST-u kako bismo, najpre, vratili poverenje građana u mogućnost ostvarivanja uticaja na donošenje odluka, posebno na lokalnom nivou, a onda i doprineli rastu građanskog aktivizma u Srbiji. Da bismo u tome bili uspešni, zajedno sa kolegama iz Helvetasa, tražićemo saveznike među udruženjima građana, njihovim mrežama i lokalnim samoupravama, ali i podsticati njihovu međusobnu saradnju. Svi oni na različite načine mogu i treba da doprinesu našem cilju. Poput delova slagalice, pomagaćemo im da bolje vide i razumeju potrebe građana, a onda zajedno sa njima kreirati i ponuditi nova rešenja.


Kroz ACT i ostale programe koje sprovode Građanske inicijative u narednom periodu nastavljamo da podstičemo i podržavamo građanski aktivizam.


Zahvaljujemo se svim kolegama i saradnicima na podršci i saradnji u protekle 24 godine, radujemo se otvaranju novog poglavlja.

Nema kraja!

Tim Građanskih inicijativa

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.