8 OGD nagrađeno grantom za javno zagovaranje na lokalnom nivou

Beograd, 1. oktobar 2020. godine – Odabrano je 8 OGD koje će biti korisnice grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Završen je proces selekcije u okviru Poziva za podnošenje predloga projekta za javno zagovaranje na lokalnom nivou i zadovoljstvo nam je da objavimo spisak od 8 organizacija građanskog društva čiji predlozi projekata će biti podržani u okviru ACT projekta.

Kroz grantove za javno zagovaranje na lokalnom nivou, ACT projekat podržava lokalne inicijative, zalaže se za kvalitetnije pružanje javnih usluga, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga.

Cilj ovog poziva je bio da se osnaži građansko društvo da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika kroz zagovaračke aktivnosti, kao i da mobiliše podršku građana i zastupa njihove interese u procesu donošenja odluka, posebno na lokalnom nivou.

Osim finansijske podrške u maksimalnom iznosu od 1.400.000 dinara, OGD čiji predlozi projekata budu izabrani postaće i korisnici posebno dizajniranog i prilagođenog programa izgradnje i razvoja kapaciteta, unapređenja veština i znanja u oblastima kao što su mobilizacija/uključivanje građana i zagovaranje. Razvoj kapaciteta iz pomenutih oblasti će obuhvatiti grupni i/ili individualni pristup koji će imati za cilj da unaprede zagovaračke kapacitete kao i da omoguće podržanim OGD veće povezivanje sa građanima i širenje društvenog uticaja u temama od značaja za lokalne zajednice.

Da podsetimo, Poziv za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje na lokalnom nivou objavljen je 19. juna 2020. godine, a do 20. jula za ovaj vid podrške prijavilo se 49 organizacija građanskog društva. Tokom protekla 2 meseca, aplikanti su prošli 4 faze selekcije: procenu interne komisije ACT tima, terensku evaluaciju, Nezavisnu validacionu komisiju i, na kraju, validaciju donatora – Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Čestitamo dobitnicima, zahvaljujemo se svim organizacijama koje su odvojile vreme da učestvuju u ovom procesu i ohrabrujemo vas da nastavite da pratite naše aktivnosti i da se prijavite na neki od predstojećih poziva.

Spisak 8 OGD koje su dobitnice grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou:

RangiranjeNaziv OGDProsečna ocenaSedište OGD
1Užički centar za ljudska prava i demokratiju79,25Užice
2Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA71,50Niš – Medijana
3UG Roditelj70,25Beograd-Zemun
4Komšije sa Dorćola67,75Beograd-Stari Grad
5Evropski pokret u Srbiji Kraljevo66,75Kraljevo
6Centar za razvoj demokratskog društva Europolis66,50Novi Sad – grad
7Prostor61,75Beograd-Stari Grad
8Udruženje Tim 4257,50Leskovac

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.