ACT projekat potpisao ugovore sa 30 OGD o pružanju institucionalne podrške

Beograd, 5.oktobar, 2020. godine – Trideset organizacija građanskog društva danas je potpisalo svoje ugovore za institucionalnu podršku u okviru ACT projekta.

Na onlajn ceremoniji SIGN ACT: Svečano obeležavanje početka ACT institucionalne podrške organizacijama građanskog društva, koja se uživo prenosila na društvenim mrežama, predstavljeni su ciljevi i značaj ovog projekta, a organizacije su nam poručile gde vide sebe i građansko društvo nakon dve godine rada na jačanju uporišta u svojim zajednicama.


Na početku ceremonije, uspeh u realizaciji projekta poželeli su Rihard Koli, ispred Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Ivana Ćirković, ispred partnerske organizacije Helvetas Swiss Intercooperation i Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa.

Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima.

Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa.

Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija Helvetas Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.