ACT tim posetio Moravički i Zlatiborski okrug

Prošle nedelje članovi ACT tima posetili su Leskovac, Niš i Aleksinac kako bi razgovarali sa organizacijama čiji su projekti dobili podršku. Tokom dva dana sastanci su održani sa sledećim grantistima: Tim 42, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Protecta, City Smart Club Niš, udruženje Osvit ispred Romske ženske mreže Srbije, Mreža organizacija za decu Srbije MODS i Društvo za razvoj kreativnosti.

Pored predstavljanja dosadašnjih aktivnosti i rezultata organizacije su imale priliku da iskažu svoje utiske o ukupnom kvalitetu podrške koju Švajcarska pruža kroz ACT. Neke od tema bile su i koliko su pojedinačne organizacije zadovoljne dobijenom podrškom, koliko je podrška unapredila saradnju sa lokalnom zajednicom, da li su projekti dobili dovoljno podrške lokalnih medija, u kojoj meri su unapredile saradnju sa lokalnom samoupravom i šta su najveće prepreke koje bi mogle da ugroze punu implementaciju projekta.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.