act-logo

ACT tim posetio Moravički i Zlatiborski okrug

Tim projekta boravio je tokom 9. i 10. avgusta u Zapadnoj Srbiji gde je posetio udruženja u tom regionu koja su dobila podršku za svoje predloge projekata. Tim je predvodio Jens Engeli, internacionalni tim lider ACT projekta. Posete i sastanci organizovani su u Čačku, Gornjem Milanovcu, Čajetini, Užicu i Požegi.

Susreti ACT tima su organizovani sa Centrom za monitoring i aktivizam – CEMA u Čačku, Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju, Forumom civilne akcije FORCA iz Požege i udruženjem Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina. ACT tim je na put u Moravički i Zlatiborski okrug išao u sklopu šire posete Helvetasa i predstavnika Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju (SDC) ovom regionu. Cilj posete bilo je bliže informisanje o aktivnostima i rezulatima projekata koje u tom delu Srbije finansira Vlada Švajcarske a sprovodi Helvetas.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.