AKT ekipa bogatija za još jednu organizaciju

U okviru grant šeme institucionalnih grantova pridružuje nam se organizacija “Evo ruka” iz Beograda!

Udruženje Evo ruka su 2011. godine osnovali roditelji dece sa smetnjama u razvoju kako bi poboljšali kvalitet života njihove dece i obezbedili im sigurnu budućnost. Udruženje je posvećeno društvenom aktivizmu i povezivanju zajednice u cilju pružanja konkretne pomoći porodicama, razvijajući inovativnu inkluzivnu praksu. Od osnivanja udruženje je pokrenulo niz projekata a u poslednje četiri godine zapošljavaju teško zapošljiva lica iz Nacionalne službe za zapošljavanje putem programa javnih radova. Deo održivosti obezbedili su zahvaljujući aktivnostima socijalnog preduzetništva kroz proizvodnju domaće zimnice i prerade voća i povrća. Sav prihod od prodaje ponovno se ulaže u proizvodnju i održivost organizacije.

U narednih godinu dana AKT podršku će iskoristiti za izgradnju unutrašnjih kapaciteta organizacije i licenciranje usluga socijalne zaštite – pomoć u kući i pomoć u kući za decu sa invaliditetom. Jako smo srećni što ćemo biti deo njihovog daljeg napretka!

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.