gallery2

Ambasador Švajcarske Filip Ge o značaju građanskog aktivizma za razvoj društva

NJj.E. Filip Ge, ambasador Švajcarske za Republiku Srbiju i Crnu Goru za Tanjug govori o značaju građanskog aktivizma za razvoj društva i ulozi građanskog sektora u donošenju odluka koje utiču na lokalnu zajednicu.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.