Besplatne radionice samoodbrane u okviru institucionalnog granta za SOS ženski centar iz Novog Sada

Organzacija SOS ženski centar Novi Sad privukla je pažnju medija najavom održavanja četiri radionice samoodbrane za žene, koje su deo aktivnosti u okviru institucionalnog granta koji je Centar dobio kroz ACT projekat.

Kako se zaštititi od nasilja- Sosove radionice i seminar samoodbrane za žene

 

 

https://gledaj.rs/vesti/top-news/novi-sad-serija-sos-ovih-radionica-i-seminar-samoodbrane-za-ene/16967

Novi Sad: Serija SOS-ovih radionica i seminar samoodbrane za žene

 

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.