Borba protiv korupcije u oblasti životne sredine

Podrinjski antikorupcijski tim (PAKT) iz Loznice korisnik je dvogodišnjeg institucionalnog granta. Organizacija se pretežno bavi borbom protiv korupcije u sektoru zaštite životne sredine. O grantu, ostvarenim rezultatima i perspektivama daljeg rada PAKT-a razgovarali smo sa Miroslavom Mijatovićem.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.