PROČITAJ NAJNOVIJE VESTI O PROJEKTU

SVE VESTI
NOVOSTI

ACT podržao 14 projekata OGD koji će raditi na većem uključivanju građana na lokalu

Beograd, 20. oktobar 2020. godine – Trinaest organizacija građanskog društva i jedna neformalna grupa građana na online svečanoj cerominiji #SIGNACT_LOCAL,…

DETALJNIJE →
NOVOSTI

Na poziv za dodelu grantova za mreže OGD prijavila se 31 mreža

Beograd, 8. oktobar 2020. – Završeni je poziv za dodelu grantova mrežama OGD u okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo…

DETALJNIJE →
NOVOSTI

ACT projekat potpisao ugovore sa 30 OGD o pružanju institucionalne podrške

Beograd, 5.oktobar, 2020. godine -Trideset organizacija građanskog društva danas je potpisalo svoje ugovore za institucionalnu podršku u okviru ACT projekta.…

DETALJNIJE →
NOVOSTI

8 OGD nagrađeno grantom za javno zagovaranje na lokalnom nivou

Beograd, 1. oktobar 2020. godine – Odabrano je 8 OGD koje će biti korisnice grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.…

DETALJNIJE →
NOVOSTI

Objavljen spisak dobitnika grantova za jačanje lokalnih zajednica

Beograd, 30. septembar 2020. godine – Odabrano je 6 OGD i neformalnih grupa građana koje će biti korisnice grantova za jačanje…

DETALJNIJE →
NOVOSTI

Objavljen poziv za javno zagovaranje mreža OGD

Beograd, 7. septembar 2020. godine – Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo ACT” danas je objavio Poziv za…

DETALJNIJE →