PROČITAJ NAJNOVIJE VESTI O PROJEKTU

SVE VESTI
NOVOSTI

NAJAVA: GRANTOVI ZA URGENTNU PODRŠKU ZA MONITORING RADA INSTITUCIJA, ZAGOVARANJE I INFORMISANJE GRAĐANA U VEZI SA PANDEMIJOM COVID-19

Beograd, 3. decembar 2020. godine U okviru projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, uskoro se raspisuje…

DETALJNIJE →
NOVOSTI

10 mreža OGD nagrađeno grantom za javno zagovaranje

Beograd, 27. novembar 2020. godine – Odabrano je 10 mreža OGD koje će biti korisnice grantova za javno zagovaranje mreža…

DETALJNIJE →
NOVOSTI

13 OGD mreža ide u drugi krug selekcije za grantove za javno zagovaranje mreža

Beograd, 30. oktobar 2020. godine – Završen je prvi krug selekcije u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata za javno…

DETALJNIJE →
NOVOSTI

ACT podržao 14 projekata OGD koji će raditi na većem uključivanju građana na lokalu

Beograd, 20. oktobar 2020. godine – Trinaest organizacija građanskog društva i jedna neformalna grupa građana na online svečanoj cerominiji #SIGNACT_LOCAL,…

DETALJNIJE →
NOVOSTI

Na poziv za dodelu grantova za mreže OGD prijavila se 31 mreža

Beograd, 8. oktobar 2020. – Završeni je poziv za dodelu grantova mrežama OGD u okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo…

DETALJNIJE →
NOVOSTI

ACT projekat potpisao ugovore sa 30 OGD o pružanju institucionalne podrške

Beograd, 5.oktobar, 2020. godine -Trideset organizacija građanskog društva danas je potpisalo svoje ugovore za institucionalnu podršku u okviru ACT projekta.…

DETALJNIJE →