Ceremonija dodele grantova za zagovaranje u okviru mreža organizacija #SIGNACT_MREŽE

Ceremonija #SIGNACT_MREŽE organizovana je 16. decembra 2020. godine i okupila je 10 mreža dobitnika grantova u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“. Odabrane mreže okupljaju ukupno 67 organizacija građanskog društva širom Srbije i one će u narednih 18 meseci sprovesti kampanje o ključnim temama kao što su položaj mladih, položaj dece, položaj žena 45+, ekološka pitanja, decentralizacija, dečji brakovi, psihološka podrška i druge.

Na početku ceremonije, gospodin Ričard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju, Ambasada Švajcarske, gospodin Jens Engeli, regionalni direktor Helvetas Swiss Intercooperation za istočnu Evropu, i Internacionalni tim lider AKT projekta, gospođa Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, naglasili su važnost mreža za građansko društvo u Srbiji i poželeli uspešnu realizaciju projekata.

Deo svečanosti takođe je uključivao segment vox populi kako bi se čuo glas građana. Građani su pitani o konkretnim problemima u društvu sa kojima će se mreže baviti u narednom periodu. Na osnovu odgovora građana, voditelji su postavljali pitanja predstavnicima mreža.
Nagrađene mreže (Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Mreža organizacija za decu Srbije – MODS, Nacionalno udruženje praktičara omladinskog rada – NAPOR, Solidarnost za prava svih, Mreža romskih žena Republike Srbije, Krovna organizacija omladine Srbije KOMS, Mreža mentalnog zdravlja „NaUM“, Nacionalna konvencija o Evropskoj uniji, Mreža za podršku ženama 45+, Zelena lista Srbije) imaju za cilj izgradnju kapaciteta mreža organizacija građanskog društva za javno zagovaranje i povećanje učešća građana u donošenju odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Pored finansijske podrške za sprovođenje njihovih projekata, mreže će proći i posebno osmišljen i prilagođen program obuke, kako bi poboljšale svoje veštine i znanja u oblastima zagovaranja i angažovanja građana.

Video cele ceremonije možete pronaći ovde.

Projekat AST podržava Vlada Švajcarske u iznosu od 5,37 miliona evra za period 2019-2023, a sprovode ga švajcarska nevladina organizacija Helvetas Swiss Intercooperation i nevladina organizacija Građanske inicijative sa sedištem u Beogradu.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.