Ciljevi i vrednosti AKT grant šeme Partnerske inicijative

Tokom nedavno održane konferencije o Programu za izgradnju i jačanje kapaciteta za dobitnike grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave razgovarali smo sa predstavnicima donatora i projektnog konzorcijuma AKT projekta u okviru kojeg se sprovodi 16 partnerskih projekata u 16 lokalnih samouprava širom Srbije. O značaju ove grant šeme i važnosti AKT projekta u kontekstu bilateralne saradnje Švajcarske i Srbije razgovarali smo sa Melinom Papageorgiou, šeficom odeljenja za upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju.

O ključnim ciljevima ove grant šeme, njenim perspektivama, kao i potencijalnoj vrednosti za druge lokalne samouprave pitali smo Jensa Engelija, međunarodnog tim lidera AKT projekta i regionalnog direktora Helvetasa za Jugoistočnu Evropu.

O tome koji su to neophodni preduslovi za kreiranje podsticajnog okruženja za suštinsku i stratešku saradnju civilnog i javnog sektora u interesu svih građana Republike Srbije razgovarali smo sa Majom Stojanović, izvršnom direktorkom Građanskih inicijativa.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.