DANAS izveštava o karti pokrivenosti službe Hitne pomoći koju su izradile organizacije Pokret ‘Pravo na život – Meri’ i Sigurne staze

Pokret „Pravo na život – Meri“ i „Sigurne staze“ zajedničkim snagama izradili su kartu pokrivenosti službe Hitne pomoći, sa ciljem da ukažu na neophodnu reogranizaciju ove službe. Oba udruženja su korisnici ACT granta. 

Srbija dobila kartu pokrivenosti službe Hitne pomoći

 

DISPEČARSKI CENTRI ZA UPRAVNE OKRUGE

https://javniservis.net/sekcije/drustvo/srbija-dobila-kartu-pokrivensti-sluzbe-hitne-pomoci/ 

 

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.