Dijalog.Net prenosi informaciju o aktivnostima NKEU

U ponedeljak, 27. juna, u Valjevu, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) će u okviru ACT granta organizovati radni doručak sa valjevskim medijima i organizacijama civilnog društva. Tokom susreta razgovaraće se o važnim pitanjima koja se odnose na pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji organizuje radni doručak sa medijima u Valjevu

 

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.