Dodeljene nagrade „Partneri u akciji“

Danas su u prostorijama Helvetasa dodeljene nagrade za najbolje partnerske inicijative “Partneri u akciji”. Nagrade u vidu novčanog čeka od 5000 eura, 3000 eura i 2000 eura, staklene statue, brošura “Partneri u akciji” i karikature dodeljene su: udruženju psihologa Novi Pazar, gradu Novom Pazaru za osvojeno prvo mesto, Društvu za razvoj kreativnosti iz Aleksinca i opštini Aleksinac za osvojeno drugo mesto, Media i reform centru iz Niša i gradskoj opštini Palilula iz Niša za treće mesto.

Pobednicima su nagrade uručile: Melina Papageorgiu, prvi sekretar SDC-a, Snežana Mišić Mihajlović, internacionalna tim liderka AKT projekta, Biljana Đusić Radmilović programska savetnica SDC-a.

Podržane partnerske inicijative u okviru AKT-a odnosile su se na jačanje partnerstva između udruženja građana i lokalne samouprave kroz obavezno definisanje i usvajanje nedostajućeg propisa, pokretanju zajedničkih inicijativa za veće učešće građana u procesima donošenja odluka, bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti i unapređenju pružanja javnih usluga. Prilikom izbora najbolje inicijative, žiri se vodio sledećim kriterijumima: održivost projekta, uključenost građana, inovativnost i angažovanost partnerskog konzorcijuma.

Pobednička inicijativa „Da se upoznamo i pomognemo“ iz Novog Pazara odnosi se na bazu podataka o korisnicima socijalnih usluga koja se nalazi na sajtu grada i koja će omogućiti bolje planiranje i finansiranje socijalnih davanja prema ovoj kategoriji građana. Drugo mesto, Aleksinac, inicijativa „Ljudi za ljude“ odnosi se na praćenje rada komunalnih službi od strane građana i objedinjavanje tih preporuka šta bi moglo da se unapredi i poboljša. Treće mesto osvojila je Niška inicijativa „Javne rasprave preduslov dobrih odluka“ tiče se usvajanju Odluke o javnim raspravama kojom se podstiču građani da uzmu učešće u procesu donošenja odluka.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.